Целюлозно-паперова галузь

Целюлозно-паперова промисловість не стоїть на місці. З кожним роком в неї впроваджуються все більш сучасні технології, обладнання, використовуються новітні методики для досягнення кращої якості кінцевого продукту і його екологічної безпеки. Все це вимагає висока конкуренція між підприємствами в даній галузі. Працювати на сучасному виробництві досить складно. Його комплексність, складність технологічних процесів, присутність різних хіміко-фізичних реакцій додає труднощі в управлінні підприємством даної галузі. Тільки сучасна автоматизована система управління підприємством може допомогти впоратися з керуванням і поставити його на новий якісний щабель, підвищити його ефективність і домогтися виробництва конкурентоспроможного продукту, відповідного нормам екологічної безпеки.

АСУ ТП виробничих ділянок целюлозно-паперової промисловості
Автоматизована система управління дозволяє домогтися випуску високоякісного продукту з найменшими витратами. Вона дозволяє істотно знизити витрати пару, електроенергії, використання різних хімічних речовин у виробництві. Комплексній автоматизації підлягає все обладнання для виробництва різних виробничих підсистем, яке є невіддільною частиною різних виробничих ліній.

Саме виробництво паперу є досить складним з технічної точки зору процесом. Щоб реалізувати суворе підпорядкування заданим стандартам, на підприємство впроваджується автоматизована система управління. Вона допомагає знизити витрати на виробництво паперу, а також отримати високоякісний, екологічно безпечний для споживачів продукт. Однак, щоб автоматизована система працювала належним чином, її слід грамотно встановити та постійно обслуговувати.

При виробництві паперу/картону автоматику можна встановлювати на наступні процеси:

 • РПВ/РПО (РПВ (розмелювально-підготовче відділення) / ЦПМ (цех підготовки маси);
 • керування млинами розмолу;
 • керування наливом напірного ящика;
 • регульований привід ПРМ/КРМ;
 • вакуумні насоси;
 • пресова частина;
 • керування натягом сукон;
 • управління пароконденсатною системою;
 • газовий ковпак;
 • крохмальна кухня;
 • каландр/софткаландр;
 • маслостанція;
 • накат;
 • управління скануючим пристроєм (іде як комплектний виріб зі своєю автоматикою);
 • автоматики ПРС (поздовжно-різальний станок);