Автоматизація елеваторів та зерносушарок

Автоматизація елеваторів, зернових комплексів та зерносушарок за допомогою АСУТП значно поліпшують загальну конкурентоспроможність об'єкту на ринку.

Сучасні економічні умови ведення зернового господарства, зокрема зберігання та первинне перероблення зернових культур, вимагають від підприємців постійного підтримання високої якості продукції при найменших втратах на виробництво.

Зерносховище як об’єкт виробництва являє собою сукупність взаємопов’язаних транспортних потоків, місткостей для постійного чи тимчасового зберігання зерна, сепараторів, зерносушарок та іншого основного обладнання. Споживання електроенергії на такому підприємстві вимірюється сотнями кіловат в залежності від продуктивності. При неоптимальному використанні транспортних потоків та неправильному виборі режиму сушіння зерна даний об’єкт споживає багато електроенергії, підвищується аварійність обладнання та ускладнюється облік і контроль на підприємстві, що тягне за собою необхідність збільшувати штат обслуговуючого персоналу. Відповідно збільшуються собівартість виробництва та витрати на поточний ремонт і заміну обладнання.

Найефективнішим варіантом розв'язання даної проблеми є впровадження АСУ ТП зерносховища ще на стадії проектування. Існує два варіанти реалізації такої системи:
АСУ ТП на базі релейної логіки
АСУ ТП на базі програмованого логічного контролера.

Необхідно зазначити, що перший варіант АСУ в даний час являється мало актуальним, адже надійність такої системи падає в ГЕОМЕТРИЧНІЙ залежності від кількості релейних ланцюгів. Масштабованість дуже ускладнена складністю схеми, процес діагностики перетворюється на постійний пошук несправностей.

Наша компанія, маючи великий досвід розробки та провадження АСУ ТП,  пропонує свої послуги з розробки та впровадження АСУ ТП базі програмованих логічних контролерів для:
Зерносховищ;
Зерноперевалочних комплексів;

Припортових морських зернових терміналів;
Фермерських елеваторів;
Зерносушильних комплексів;
Зерносушарок.

Автоматизована система управління транспортними потоками дозволяє значно знизити витрати на експлуатацію зерносховища. Завдяки такій АСУ обслуговуючий персонал отримує більш розширені можливості для контролю над обладнанням, спрощується процес діагностики несправностей та зменшується вплив «людського фактора» на процес первинного перероблення зерна.

Окремо необхідно зазначити наявність на зерносховищі сушарки зерна. Правильна, оптимальна експлуатація якої дозволяє підприємству значно збільшити рентабельність виробництва.