Виробництво теплової енергії

Об'єктом автоматизації є котельня, до складу якої входять водогрійні, або парові котли, газорегуляторна установка, системи водопідготовки, підготовки палива, Деаераційно-поживна установка, насоси різного призначення, газоаналізатори, вентиляційна система, вузли обліку енергоресурсів, і інше допоміжне обладнання.

Система управління котлом забезпечує:

 • автоматичну підготовку котла до розпалювання;
 • автоматичне розпалювання пальників;
 • управління навантаженням і оптимізацію співвідношення паливо-повітря;
 • управління тепловим режимом роботи котла;
 • захист, сигналізацію і блокування роботи котла при несправності;
 • поагрегатний облік енергоресурсів.

Система управління загальнокотельного обладнання забезпечує:

 • управління деаераційно-живильної установки;
 • управління насосами, автоматичне введення резервного насоса, перемикання насосів в залежності від кількості відпрацьованих годин;
 • контроль і управління параметрами загальнокотельного обладнання, підтримання температурних графіків по температурі зовнішнього повітря;
 • облік виробленої та спожитої енергії, розрахунок питомих норм витрат палива на вироблення теплової енергії.

Основні технічні рішення

До складу комплексу технічних засобів автоматизованої системи управління котельні входять:

 • центральний диспетчерський пульт (ЦДП), що складається з одного або декількох АРМ операторів;
 • шафи автоматики котлів і загальнокотельного обладнання;
 • центральний диспетчерський пульт призначений для дистанційного керування технологічним процесом, відображення всієї технологічної інформації про стан об'єкта управління у вигляді мнемосхем, графіків, таблиць, формування звітної документації.

Результат і ефект впровадження

 • підвищення надійності роботи котельні
 • економія електроенергії 20-40% внаслідок регулювання частоти обертання двигунів вентиляторів димососів
 • економія палива 2-6% шляхом оптимальної підтримки співвідношення паливо-повітря
 • протоколювання та архівування інформації, аналіз роботи операторів і обладнання, розбір аварійних ситуацій на підставі архівних даних
 • поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу